عرفان خمینی
عرفان خمینی

معرفت نفس

عرفان و حکمت اسلامی

برای خرید مجموعه آثار و تالیفات حضرت استاد غفاری به بخش فروشگاه مراجعه کنید

گرچه امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه و عالم دینی شهرت داشت، اما اندیشه و سخن او محدود در فروعات فقهی نبود؛
او در عرصه های اخلاق، سیاست، فلسفه و عرفان نیز صاحب نظر بود و آراء او مورد توجه همۀ ژرف اندیشان بوده و خواهد بود؛
در این بخش سعی بر این شده تا برخی از نظرات و گفتارهای امام خمینی(ره) در حیطه ی عرفان و سیر و سلوک بررسی و معرفی گردد.

سلوک عرفانی امام خمینی (ره)

اسکرول به بالا