مجموعه فایل های صوتی از سخنرانی ها و گفتارهای استاد غفاری که مبانی سلوکی ایشان، مبتنی بر این گفتارهاست.

صوت ها

اسکرول به بالا